Thường trực HĐND huyện giám sát việc triển khai thực hiện và tổ chức thi công một số dự án trên địa bàn do UBND làm chủ đầu tư.

Tin tức sự kiện

Thường trực HĐND huyện giám sát việc triển khai thực hiện...Thường trực HĐND huyện giám sát việc triển khai thực hiện và tổ chức thi công một số dự án trên địa bàn do UBND làm chủ đầu tư.
Huyện Đoàn Thiệu Hóa tổ chức hội nghị sơ kết công tác Đoàn...Huyện Đoàn Thiệu Hóa tổ chức hội nghị sơ kết công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi 6 tháng đầu năm triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019
Kha mạc huấn luyện dân quân 2019Kha mạc huấn luyện dân quân 2019
Hội trại hè 2019 - xã Thiệu MinhHội trại hè 2019 - xã Thiệu Minh
Chuyển đổi ruộng đất nâng cao hiệu quả sản xuất nông nghiệp...Chuyển đổi ruộng đất nâng cao hiệu quả sản xuất nông nghiệp ở huyện Thiệu Hóa
Kha mạc huấn luyện dân quân 2019Kha mạc huấn luyện dân quân 2019
Quyết định về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính lĩnh...Quyết định về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực Chính sách, thi đua khen thưởng thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND xấp xã tỉnh Thanh Hóa
Xã Thiệu Minh (Thiệu Hóa) đón nhận bằng công nhận xã đạt...Xã Thiệu Minh (Thiệu Hóa) đón nhận bằng công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới (Đăng trên báo Thanh Hóa lúc 09:30 30/03/2019

An ninh quốc phòng

CÔNG KHAI TIẾN ĐỘ GIẢI QUYẾT TTHC

CHI TIẾT