Truy cập

Hôm nay:
1
Hôm qua:
0
Tuần này:
1
Tháng này:
0
Tất cả:
230619

70 năm “Lời kêu gọi Thi đua ái quốc” của Chủ tịch Hồ Chí Minh vẫn vẹn nguyên giá trị trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc hôm nay.

Đăng lúc: 08/06/2018 (GMT+7)
100%

Kỷ niệm 70 năm Bác Hồ ra "lời kêu gọi thi đua ái quốc"

70 năm “Lời kêu gọi Thi đua ái quốc” của Chủ tịch Hồ Chí Minh vẫn vẹn nguyên giá trị trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc hôm nay.

Trong hình ảnh có thể có: 5 người, văn bảnCách đây 70 năm, ngày 11-6-1948 tại bản Là Nọn, xã Phú Bình, huyện Định Hóa, tỉnh Thái Nguyên, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc, chính thức phát động phong trào thi đua yêu nước trong toàn Đảng, toàn quân và toàn dân ta. 70 năm qua, “Lời kêu gọi Thi đua ái quốc” của Chủ tịch Hồ Chí Minh vẫn vẹn nguyên giá trị.

Sau Cách mạng tháng Tám năm 1945, thực dân Pháp dã tâm dùng vũ lực hòng đặt lại ách thống trị trên đất nước ta một lần nữa. Trước vận mệnh đất nước đang ở tình thế “ngàn cân treo sợi tóc” vì thù trong, giặc ngoài, nạn đói, nạn dốt hoành hành khắp nơi, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã nhận thức rõ việc động viên sức mạnh của toàn thể dân tộc Việt Nam là điều rất cần thiết để thực hiện nhiệm vụ cấp bách của cách mạng: xây dựng và bảo vệ chính quyền cách mạng, chống thực dân Pháp xâm lược, bài trừ nội phản, cải thiện đời sống nhân dân.

Ngày 19/12/1946, Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến. Với ý chí “thà hi sinh tất cả chứ nhất định không chịu mất nước, nhất định không chịu làm nô lệ", toàn dân tộc Việt Nam đã nhất tề đứng lên kháng chiến, chống thực dân Pháp xâm lược.

Sau chiến thắng Việt Bắc (Thu Đông 1947), Chủ tịch Hồ Chí Minh mới đề ra sáng kiến tổ chức, lãnh đạo phong trào thi đua ái quốc để giành thắng lợi to lớn hơn. Chấp thuận đề nghị của Người, ngày 27/3/1948, Ban Chấp hành Trung ương Đảng ra Chỉ thị phát động phong trào thi đua ái quốc. Chỉ thị xác định: "… mục đích thi đua ái quốc là làm sao cho kháng chiến mau thắng lợi, kiến thiết chóng thành công".

Sau khi Ban Chấp hành Trung ương ra Chỉ thị, nhân kỷ niệm 1.000 ngày kháng chiến (Ngày Nam Bộ kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược 23/9/1945), ngày 11/6/1948 Chủ tịch Hồ Chí Minh ra “Lời kêu gọi thi đua ái quốc".
Người xác định mỗi người dân Việt Nam với bổn phận của mình, bất kỳ già, trẻ, trai, gái; bất kỳ sĩ, nông, công, thương, binh; bất kỳ giàu, nghèo, lớn, nhỏ; bất kỳ làm việc gì đều cần phải thi đua, cần phải trở nên một chiến sĩ tranh đấu trên một mặt trận kháng chiến, kiến quốc.

Các cụ phụ lão thi đua động viên con cháu hăng hái tham gia mọi công việc kháng chiến.

Các cháu nhi đồng thi đua học tập và giúp việc người lớn.

Đồng bào phú hào thi đua mở mang doanh nghiệp.

Đồng bào công nông thi đua tăng gia sản xuất.

Đồng bào trí thức và chuyên môn thi đua sáng tác và phát minh.

Nhân viên Chính phủ thi đua tận tuỵ làm việc, phụng sự nhân dân.
Bộ đội và dân quân thi đua giết giặc, đoạt súng.

Mỗi tổ chức, mỗi người yêu nước đều thi đua trong công việc của mình, làm nhanh hơn, nhiều hơn, tốt hơn. Thi đua là yêu nước, yêu nước thì phải thi đua, thi đua là một cách yêu nước thiết thực nhất.

Lời kêu gọi, hiệu triệu của Hồ Chủ tịch đã thôi thúc hàng triệu người dân Việt Nam yêu nước không ngại hy sinh, gian khổ, hăng hái thi đua lao động sản xuất, tham gia kháng chiến, bảo vệ Tổ quốc.

Những phong trào thi đua như: “Diệt giặc đói, diệt giặc dốt, diệt giặc ngoại xâm,” “Hũ gạo kháng chiến,” “Sóng Duyên Hải” “Gió Đại phong,” “Cờ Ba nhất”… đến các phong trào “Thanh niên ba sẵn sàng,” “Phụ nữ ba đảm đang,” “Tuổi nhỏ chí lớn,” “Dạy tốt, học tốt”… đã tạo được sức lan tỏa mạnh mẽ trong đời sống xã hội, động viên mọi tầng lớp nhân dân cả nước tích cực lao động sản xuất, dũng cảm chiến đấu giành độc lập dân tộc, thống nhất đất nước.

Riêng ở Thiệu Minh bên cạnh những phong trào thi đua mang tính tổng hợp của cả nước thì địa phươngcũng có rất nhiều những phong trào thi đua của từng ngành, đơn vị đoàn thể, trong đó có nhiều phong trào, có tính động viên và cổ vũ mạnh mẽ, lôi cuốn đông đảo người tham gia, có hiệu quả thiết thực. Như phong trào thi đua sản xuất kinh doanh giỏi, phát triển kinh tế xoá đói giảm nghèo, mà nổi bật lên là việc chuyển dịch cơ cấu cây trồng vật nuôi, từ cánh đồng 50 triệu đến nay là cánh đồng màu, cánh đồng mẫu lớn giá trị thu nhập từ 150 -200 triệu/ha/năm; song song với đó là việc phát triển chăn nuôi, với nhiều hướng đi mới tăng sản lượng đàn gia súc gia cầm, với các mô hình gia trại trên địa bàn đã được hình thành và đang có chiều hướng phát triển tốt. Song song với đó là các cuộc cách mạng trong tư duy phát triển kinh tế; thực hiện thành công chuyển đổi ruộng đất lần 1, lần hai, đưa nhiều phương tiện, cơ giới hoá vào đồng ruộng ; đặc biệt là việc phát triển ngành nghề phụ, nhiều nghề mới được phát huy và duy trì góp phần tăng trưởng kinh tế và ổn định đời sống nhân dân. Phong trào thi đua xây dựng gia đình, làng, xã, cơ quan văn hoá ngày càng đi vào chiều sâu và có bước phát triển mới, góp phần thúc đẩy sự phát triển mạnh mẽ của công tác giáo dục đào tạo, thông qua việc nâng cao chất lượng giáo dục ở cả 3 nhà trường là các hoạt động khuyến học khuyến tài ở các dòng học, các khu dân cư, công tác y tế, dân số, kế hoạch hoá gia đình, công tác chính sách xã hội, công tác tuyên truyền, các hoạt động VSMT, VHVN – TDTT, phong trào toàn dân tham gia bảo vệ tổ quốc, đấu tranh phòng chống tội phạm và tệ nạn xã hội ngày càng hoạt động có hiệu quả và có bước phát triển mạnh mẽ, góp phần đảm bảo an sinh xã hội và xây dựng nông thôn mới đến nay đã hoàn thành 17/19 tiếu chí, địa phương đang phấn đấu về đích trong năm 2018.

Trong các phong trào thi đua xuất hiện nhiều phong trào mang tính điểm nhấn của các thôn, các đoàn thể, các nhà trường như: MTTQ "Xây dựng cụm, khu dân cư kiểu Mẫu", Nông dân “xây dựng cánh đồng kiểu mẫu”; Phụ nữ có mô hình ngõ tự quản vệ sinh môi trường, Hội Cựu chiến Binh xây dựng tuyến đê kiểu mẫu, ngõ tự quản về an ninh trật tự; Đoàn Thanh niên Tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng; phong trào “thi đua hai tốt vì học sinh thân yêu” của khối giáo dục; xây dựng thôn, làng tiên tiến, gia đình văn hóa, làng, xã văn hóa; xây dựng chi bộ kiểu mẫu, người Đảng viên gương mẫu.v.v..

Từ các phong trào thi đua ấy đã xuất hiện nhiều tập thể, cá nhân tiêu biểu, các chiến sĩ thi đua và các gương điển hình tiên tiến, xuất sắc... Ðằng sau mỗi tấm gương thi đua là một tấm lòng yêu nước và yêu chế độ, một nghĩa tình tương thân tương ái đối với đồng bào, đồng chí và đồng đội, một quyết tâm làm giàu cho mình và cho đất nước, một ý chí vươn lên nắm lấy những hiểu biết mới về khoa học và công nghệ để lao động có năng suất, chất lượng và hiệu quả.

Hôm nay đây, học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, chúng ta tin tưởng rằng dưới sự lãnh đạo của Đảng, phong trào thi đua yêu nước sẽ tiếp tục phát triển mạnh mẽ, thiết thực, ăn sâu, lan rộng khắp trong mọi tầng lớp nhân dân để góp phần tích cực vào sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa và đổi mới đất nước; góp phần xây dựng quê hương ta ngày càng giàu đẹp, văn minh.

Nguyễn Thị Hương Vân

70 năm “Lời kêu gọi Thi đua ái quốc” của Chủ tịch Hồ Chí Minh vẫn vẹn nguyên giá trị trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc hôm nay.

Đăng lúc: 08/06/2018 (GMT+7)
100%

Kỷ niệm 70 năm Bác Hồ ra "lời kêu gọi thi đua ái quốc"

70 năm “Lời kêu gọi Thi đua ái quốc” của Chủ tịch Hồ Chí Minh vẫn vẹn nguyên giá trị trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc hôm nay.

Trong hình ảnh có thể có: 5 người, văn bảnCách đây 70 năm, ngày 11-6-1948 tại bản Là Nọn, xã Phú Bình, huyện Định Hóa, tỉnh Thái Nguyên, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc, chính thức phát động phong trào thi đua yêu nước trong toàn Đảng, toàn quân và toàn dân ta. 70 năm qua, “Lời kêu gọi Thi đua ái quốc” của Chủ tịch Hồ Chí Minh vẫn vẹn nguyên giá trị.

Sau Cách mạng tháng Tám năm 1945, thực dân Pháp dã tâm dùng vũ lực hòng đặt lại ách thống trị trên đất nước ta một lần nữa. Trước vận mệnh đất nước đang ở tình thế “ngàn cân treo sợi tóc” vì thù trong, giặc ngoài, nạn đói, nạn dốt hoành hành khắp nơi, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã nhận thức rõ việc động viên sức mạnh của toàn thể dân tộc Việt Nam là điều rất cần thiết để thực hiện nhiệm vụ cấp bách của cách mạng: xây dựng và bảo vệ chính quyền cách mạng, chống thực dân Pháp xâm lược, bài trừ nội phản, cải thiện đời sống nhân dân.

Ngày 19/12/1946, Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến. Với ý chí “thà hi sinh tất cả chứ nhất định không chịu mất nước, nhất định không chịu làm nô lệ", toàn dân tộc Việt Nam đã nhất tề đứng lên kháng chiến, chống thực dân Pháp xâm lược.

Sau chiến thắng Việt Bắc (Thu Đông 1947), Chủ tịch Hồ Chí Minh mới đề ra sáng kiến tổ chức, lãnh đạo phong trào thi đua ái quốc để giành thắng lợi to lớn hơn. Chấp thuận đề nghị của Người, ngày 27/3/1948, Ban Chấp hành Trung ương Đảng ra Chỉ thị phát động phong trào thi đua ái quốc. Chỉ thị xác định: "… mục đích thi đua ái quốc là làm sao cho kháng chiến mau thắng lợi, kiến thiết chóng thành công".

Sau khi Ban Chấp hành Trung ương ra Chỉ thị, nhân kỷ niệm 1.000 ngày kháng chiến (Ngày Nam Bộ kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược 23/9/1945), ngày 11/6/1948 Chủ tịch Hồ Chí Minh ra “Lời kêu gọi thi đua ái quốc".
Người xác định mỗi người dân Việt Nam với bổn phận của mình, bất kỳ già, trẻ, trai, gái; bất kỳ sĩ, nông, công, thương, binh; bất kỳ giàu, nghèo, lớn, nhỏ; bất kỳ làm việc gì đều cần phải thi đua, cần phải trở nên một chiến sĩ tranh đấu trên một mặt trận kháng chiến, kiến quốc.

Các cụ phụ lão thi đua động viên con cháu hăng hái tham gia mọi công việc kháng chiến.

Các cháu nhi đồng thi đua học tập và giúp việc người lớn.

Đồng bào phú hào thi đua mở mang doanh nghiệp.

Đồng bào công nông thi đua tăng gia sản xuất.

Đồng bào trí thức và chuyên môn thi đua sáng tác và phát minh.

Nhân viên Chính phủ thi đua tận tuỵ làm việc, phụng sự nhân dân.
Bộ đội và dân quân thi đua giết giặc, đoạt súng.

Mỗi tổ chức, mỗi người yêu nước đều thi đua trong công việc của mình, làm nhanh hơn, nhiều hơn, tốt hơn. Thi đua là yêu nước, yêu nước thì phải thi đua, thi đua là một cách yêu nước thiết thực nhất.

Lời kêu gọi, hiệu triệu của Hồ Chủ tịch đã thôi thúc hàng triệu người dân Việt Nam yêu nước không ngại hy sinh, gian khổ, hăng hái thi đua lao động sản xuất, tham gia kháng chiến, bảo vệ Tổ quốc.

Những phong trào thi đua như: “Diệt giặc đói, diệt giặc dốt, diệt giặc ngoại xâm,” “Hũ gạo kháng chiến,” “Sóng Duyên Hải” “Gió Đại phong,” “Cờ Ba nhất”… đến các phong trào “Thanh niên ba sẵn sàng,” “Phụ nữ ba đảm đang,” “Tuổi nhỏ chí lớn,” “Dạy tốt, học tốt”… đã tạo được sức lan tỏa mạnh mẽ trong đời sống xã hội, động viên mọi tầng lớp nhân dân cả nước tích cực lao động sản xuất, dũng cảm chiến đấu giành độc lập dân tộc, thống nhất đất nước.

Riêng ở Thiệu Minh bên cạnh những phong trào thi đua mang tính tổng hợp của cả nước thì địa phươngcũng có rất nhiều những phong trào thi đua của từng ngành, đơn vị đoàn thể, trong đó có nhiều phong trào, có tính động viên và cổ vũ mạnh mẽ, lôi cuốn đông đảo người tham gia, có hiệu quả thiết thực. Như phong trào thi đua sản xuất kinh doanh giỏi, phát triển kinh tế xoá đói giảm nghèo, mà nổi bật lên là việc chuyển dịch cơ cấu cây trồng vật nuôi, từ cánh đồng 50 triệu đến nay là cánh đồng màu, cánh đồng mẫu lớn giá trị thu nhập từ 150 -200 triệu/ha/năm; song song với đó là việc phát triển chăn nuôi, với nhiều hướng đi mới tăng sản lượng đàn gia súc gia cầm, với các mô hình gia trại trên địa bàn đã được hình thành và đang có chiều hướng phát triển tốt. Song song với đó là các cuộc cách mạng trong tư duy phát triển kinh tế; thực hiện thành công chuyển đổi ruộng đất lần 1, lần hai, đưa nhiều phương tiện, cơ giới hoá vào đồng ruộng ; đặc biệt là việc phát triển ngành nghề phụ, nhiều nghề mới được phát huy và duy trì góp phần tăng trưởng kinh tế và ổn định đời sống nhân dân. Phong trào thi đua xây dựng gia đình, làng, xã, cơ quan văn hoá ngày càng đi vào chiều sâu và có bước phát triển mới, góp phần thúc đẩy sự phát triển mạnh mẽ của công tác giáo dục đào tạo, thông qua việc nâng cao chất lượng giáo dục ở cả 3 nhà trường là các hoạt động khuyến học khuyến tài ở các dòng học, các khu dân cư, công tác y tế, dân số, kế hoạch hoá gia đình, công tác chính sách xã hội, công tác tuyên truyền, các hoạt động VSMT, VHVN – TDTT, phong trào toàn dân tham gia bảo vệ tổ quốc, đấu tranh phòng chống tội phạm và tệ nạn xã hội ngày càng hoạt động có hiệu quả và có bước phát triển mạnh mẽ, góp phần đảm bảo an sinh xã hội và xây dựng nông thôn mới đến nay đã hoàn thành 17/19 tiếu chí, địa phương đang phấn đấu về đích trong năm 2018.

Trong các phong trào thi đua xuất hiện nhiều phong trào mang tính điểm nhấn của các thôn, các đoàn thể, các nhà trường như: MTTQ "Xây dựng cụm, khu dân cư kiểu Mẫu", Nông dân “xây dựng cánh đồng kiểu mẫu”; Phụ nữ có mô hình ngõ tự quản vệ sinh môi trường, Hội Cựu chiến Binh xây dựng tuyến đê kiểu mẫu, ngõ tự quản về an ninh trật tự; Đoàn Thanh niên Tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng; phong trào “thi đua hai tốt vì học sinh thân yêu” của khối giáo dục; xây dựng thôn, làng tiên tiến, gia đình văn hóa, làng, xã văn hóa; xây dựng chi bộ kiểu mẫu, người Đảng viên gương mẫu.v.v..

Từ các phong trào thi đua ấy đã xuất hiện nhiều tập thể, cá nhân tiêu biểu, các chiến sĩ thi đua và các gương điển hình tiên tiến, xuất sắc... Ðằng sau mỗi tấm gương thi đua là một tấm lòng yêu nước và yêu chế độ, một nghĩa tình tương thân tương ái đối với đồng bào, đồng chí và đồng đội, một quyết tâm làm giàu cho mình và cho đất nước, một ý chí vươn lên nắm lấy những hiểu biết mới về khoa học và công nghệ để lao động có năng suất, chất lượng và hiệu quả.

Hôm nay đây, học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, chúng ta tin tưởng rằng dưới sự lãnh đạo của Đảng, phong trào thi đua yêu nước sẽ tiếp tục phát triển mạnh mẽ, thiết thực, ăn sâu, lan rộng khắp trong mọi tầng lớp nhân dân để góp phần tích cực vào sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa và đổi mới đất nước; góp phần xây dựng quê hương ta ngày càng giàu đẹp, văn minh.

Nguyễn Thị Hương Vân

CÔNG KHAI TIẾN ĐỘ GIẢI QUYẾT TTHC

CHI TIẾT