Truy cập

Hôm nay:
1
Hôm qua:
0
Tuần này:
1
Tháng này:
0
Tất cả:
230619
               1. Địa giới hành chính:

Xã Thiệu Minh nằm ở phía tây nam của huyện Thiệu Hóa, thuộc hữu ngạn sông Chu.

- Phía đông giáp các xã Thiệu Tiến và Thiệu Phúc (ranh giới tự nhiên là sông Chu), huyện Thiệu Hóa.

- Phía nam giáp các xã Thiệu Tâm và Thiệu Chính, huyện Thiệu Hóa.

- Phía tây giáp các xã Thiệu Chính và Thiệu Toán, huyện Thiệu Hóa.

- Phía bắc giáp các xã Thiệu Vũ và Thiệu Tiến, huyện Thiệu Hóa.

Screenshot_20180730-094353-01.jpeg

2. Lịch sử hình thành:

* Vùng đất thuộc xã Thiệu Minh ngày nay, vào đầu thế kỉ 19 là các thôn thuộc xã Ngô Xá, tổng Lôi Dương, huyện Lôi Dương, phủ Thiệu Thiên.

- Năm 1826, huyện Lôi Dương thuộc về phủ Thọ Xuân.

- Đến trước Cách mạng tháng Tám (1945), các thôn xã nói trên chuyển về thuộc huyện Thụy Nguyên, phủ Thiệu Hóa.

- Cuối năm 1945, huyện Thụy Nguyên đổi thành huyện Thiệu Hóa.

- Năm 1977, xã Thiệu Minh cùng với các xã phía nam sông Chu của huyện Thiệu Hóa sáp nhập với huyện Đông Sơn thành huyện Đông Thiệu.

- Năm 1982, huyện Đông Thiệu đổi tên thành huyện Đông Sơn.

- Năm 1996, xã Thiệu Minh thuộc huyện Thiệu Hóa mới tái lập.

* Hiện nay, xã Thiệu Minh gồm có các làng:

- Đồng Minh: đầu thế kỉ 19 là thôn Hà Xá, đầu thế kỉ 20 là thôn Hà Thanh, sau năm 1945 đổi thành Đồng Minh.

- Đồng Chí: trước đây là thôn Ngô Xá Thượng, tên nôm là làng Ngò.

- Đồng Bào: trước đây là thôn Ngô Xá Hạ.

3. Di tích:

- Di tích Cách mạng: Đình Ngô Xá Hạ.

- Di tích kiến trúc - Nghệ thuật: Đình Đồng Minh

- Di tích kiến trúc - Nghệ thuật: Đình Đồng Bào

 

CÔNG KHAI TIẾN ĐỘ GIẢI QUYẾT TTHC

CHI TIẾT