Kha mạc huấn luyện dân quân 2019

Đăng lúc: 26/06/2019 (GMT+7)
100%

Ngày 26 tháng 6 năm 2019, xã Thiệu Minh khai mạc huấn luyện dân quân năm 2,3,4 và dân quân tại chỗ năm 2019 cho lực lượng dân quân trong xã.

Ngày 26 tháng 6 năm 2019, xã Thiệu Minh khai mạc huấn luyện dân quân năm thứ 2,3,4 và dân quân tại chỗ năm 2019 cho lực lượng dân quân trong xã. Tới dự có đồng chí Lê Xuân Lượng - Bí thư Đảng ủy, đồng chí Nguyễn Đình Lam - Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã và các đồng chí trưởng các tổ chức chính trị, Hội đồng Giáo dục quốc phòng xã.
Đồng chí Nguyễn Đình Lam - Phó bí thư đảng ủy, Chủ tịch UBND xã khai mạc và giao nhiệm vụ cho lực lượng.IMG_20190626_071353.jpgIMG_20190626_071650.jpgIMG_20190626_071806.jpg


Kha mạc huấn luyện dân quân 2019

Đăng lúc: 26/06/2019 (GMT+7)
100%

Ngày 26 tháng 6 năm 2019, xã Thiệu Minh khai mạc huấn luyện dân quân năm 2,3,4 và dân quân tại chỗ năm 2019 cho lực lượng dân quân trong xã.

Ngày 26 tháng 6 năm 2019, xã Thiệu Minh khai mạc huấn luyện dân quân năm thứ 2,3,4 và dân quân tại chỗ năm 2019 cho lực lượng dân quân trong xã. Tới dự có đồng chí Lê Xuân Lượng - Bí thư Đảng ủy, đồng chí Nguyễn Đình Lam - Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã và các đồng chí trưởng các tổ chức chính trị, Hội đồng Giáo dục quốc phòng xã.
Đồng chí Nguyễn Đình Lam - Phó bí thư đảng ủy, Chủ tịch UBND xã khai mạc và giao nhiệm vụ cho lực lượng.IMG_20190626_071353.jpgIMG_20190626_071650.jpgIMG_20190626_071806.jpg


0 bình luận
(Bấm vào đây để nhận mã)

CÔNG KHAI TIẾN ĐỘ GIẢI QUYẾT TTHC

CHI TIẾT