Đăng lúc 9 tháng trước · 630 news.view

Chuyển đổi ruộng đất nâng cao hiệu quả sản xuất nông nghiệp ở huyện Thiệu Hóa

Chuyển đổi ruộng đất nông nghiệp là một chủ trương lớn và đúng đắn của Đảng và Nhà nước, góp phần phát triển mạnh mẽ nông nghiệp cho thời gian trước mắt cũng như lâu dài. Việc dồn điền đổi thửa không những giúp nông dân đưa cơ giới hóa vào sản xuất, giảm chi phí mà còn là điều kiện cần để chuyển đổi cơ cấu cây trồng tạo tiền đề để phát triển nền nông nghiệp hàng hóa có giá trị kinh tế cao. Thời gian qua, huyện Thiệu Hóa tiếp tục vận động nhân dân chuyển đổi ruộng đất nhận được sự đồng tình ủng hộ của đông đảo nhân dân trên địa bàn.

Đăng lúc 1 năm trước · 702 news.view

Tuyên truyền về xây dựng Nông thôn mới

Nông thôn mới - bước ngoặt trên quê hương cách mạng

Đăng lúc 1 năm trước · 1829 news.view

Thiệu Minh xây dựng Nông thôn mới

Nông thôn mới trên quê hương cách mạng

Đăng lúc 1 năm trước · 833 news.view

Thiệu Minh quyết tâm dành thắng lợi trong sản xuất vụ đông

Thiệu Minh quyết tâm dành thắng lợi trong sản xuất vụ đông 2018 - 2019.

Đăng lúc 1 năm trước · 801 news.view

Tin về tình hình sản xuất vụ 10/2018

Tình hình gieo cấy lúa vụ 10 năm 2018 của địa phương.

Đăng lúc 2 năm trước · 677 news.view