Truy cập

Hôm nay:
1
Hôm qua:
0
Tuần này:
1
Tháng này:
0
Tất cả:
230619

Tin về tình hình sản xuất vụ 10/2018

Đăng lúc: 26/06/2018 (GMT+7)
100%

Tình hình gieo cấy lúa vụ 10 năm 2018 của địa phương.

Nông dân và Phụ nữ Thiệu Minh quyết tâm không để ruộng hoang
Vụ 10 năm 2018 Thiệu Minh có 207,2ha đất sản xuất Nông nghiệp, trong đó nhân dân ở 02 thôn Đồng Bào và thôn Đồng Chí đã làm màu 17ha; trồng các loại cây chủ lực là Đậu Tương rau; Diện tích đang trong quá trình chuyển đổi mô hình là 3,5ha; còn lại diện tích cấy lúa là: 186,7ha.
Thực hiện phương án sản xuất của UBND Huyện Thiệu Hóa; Nghị quyết của Đảng bộ xã Thiệu Minh về tập trung lãnh đạo nhân dân sản xuất vụ 10 năm 2018 dành thắng lợi và kế hoạch sản xuất vụ 10-2018 của UBND xã. Ngày 10-6-2018 bà con Nông dân ở 03 thôn đã đồng loạt xuống đồng gieo cấy trà mùa sớm và mùa chính vụ. Tính đến ngày 23/6/2018 toàn xã đã gieo cấy được 99,2% diện tích.
Còn lại một số diện tích sâu trũng, khó khăn cho việc đưa máy móc, cơ giới hóa vào nên một số hộ khó khăn về nhân lực không tổ chức được việc gieo cấy. Đảng ủy, ban chỉ đạo sản xuất, MTTQ và các đoàn thể đã tập trung chỉ đạo, tuyên truyền vận động đoàn viên, hội viên và nhân dân cây hết diện tích; Hội Nông dân và hội phụ nữ đã chủ công kêu gọi đội ngũ BCH từ chi hội đảm nhận cấy các diện tích có nguy cơ bỏ hoang; các đoàn thể Nông dân, phụ nữ, CCB, ĐTN đã chủ động liên hệ mạ, làm đất và gieo cấy gần 2.0ha. Đến hết ngày 25/6/2018 toàn xã cơ bản đã cấy xong 100% diện tích trong khung thời vụ tốt nhất.
Hiện nay bà con nông dân đang tập trung chăm sóc và phòng trừ sâu bệnh, nhất là sâu cuốn lá. HTX đảm bảo tốt việc tưới tiêu và khuyến cáo KHKT, quyết tâm dành vụ mùa bội thu.
Tin của BCĐ sản xuất
cấy 2.jpgcấy 3.jpg

Tin về tình hình sản xuất vụ 10/2018

Đăng lúc: 26/06/2018 (GMT+7)
100%

Tình hình gieo cấy lúa vụ 10 năm 2018 của địa phương.

Nông dân và Phụ nữ Thiệu Minh quyết tâm không để ruộng hoang
Vụ 10 năm 2018 Thiệu Minh có 207,2ha đất sản xuất Nông nghiệp, trong đó nhân dân ở 02 thôn Đồng Bào và thôn Đồng Chí đã làm màu 17ha; trồng các loại cây chủ lực là Đậu Tương rau; Diện tích đang trong quá trình chuyển đổi mô hình là 3,5ha; còn lại diện tích cấy lúa là: 186,7ha.
Thực hiện phương án sản xuất của UBND Huyện Thiệu Hóa; Nghị quyết của Đảng bộ xã Thiệu Minh về tập trung lãnh đạo nhân dân sản xuất vụ 10 năm 2018 dành thắng lợi và kế hoạch sản xuất vụ 10-2018 của UBND xã. Ngày 10-6-2018 bà con Nông dân ở 03 thôn đã đồng loạt xuống đồng gieo cấy trà mùa sớm và mùa chính vụ. Tính đến ngày 23/6/2018 toàn xã đã gieo cấy được 99,2% diện tích.
Còn lại một số diện tích sâu trũng, khó khăn cho việc đưa máy móc, cơ giới hóa vào nên một số hộ khó khăn về nhân lực không tổ chức được việc gieo cấy. Đảng ủy, ban chỉ đạo sản xuất, MTTQ và các đoàn thể đã tập trung chỉ đạo, tuyên truyền vận động đoàn viên, hội viên và nhân dân cây hết diện tích; Hội Nông dân và hội phụ nữ đã chủ công kêu gọi đội ngũ BCH từ chi hội đảm nhận cấy các diện tích có nguy cơ bỏ hoang; các đoàn thể Nông dân, phụ nữ, CCB, ĐTN đã chủ động liên hệ mạ, làm đất và gieo cấy gần 2.0ha. Đến hết ngày 25/6/2018 toàn xã cơ bản đã cấy xong 100% diện tích trong khung thời vụ tốt nhất.
Hiện nay bà con nông dân đang tập trung chăm sóc và phòng trừ sâu bệnh, nhất là sâu cuốn lá. HTX đảm bảo tốt việc tưới tiêu và khuyến cáo KHKT, quyết tâm dành vụ mùa bội thu.
Tin của BCĐ sản xuất
cấy 2.jpgcấy 3.jpg

CÔNG KHAI TIẾN ĐỘ GIẢI QUYẾT TTHC

CHI TIẾT