Truy cập

Hôm nay:
1
Hôm qua:
0
Tuần này:
1
Tháng này:
0
Tất cả:
230619

Bài tuyên truyền vụ đông

Đăng lúc: 03/10/2018 (GMT+7)
100%

Vụ đông là một vụ chính trong năm

TUYÊN TRUYỀN SẢN XUẤT VỤ ĐÔNG 2018

Kính thưa toàn thể cán bộ và nhân dân trong toàn xã.

Nhân dân đang khẩn trương thu hoạch nhanh, gọn lúa vụ mùa,gieo trồng cây màu vụ đông,bước vào thu hoạch thì gặp thời tiết thất thường, mưa nhiều,những ngày gần đây thời tiết nắng ráo . đây là những điều kiện thuận lợi để hội viên và nhân dân thu hoạch hết diện tích lúa mùa,bước vào sản xuất vụ đông với khí thế mới, quyết tâm giành một vụ đông thắng lợi cả về diện tích,năng xuất ,sản lượng và đạt kinh tế hiệu quả cao,vì vụ đông mới trở thành vụ sản xuất chính đem lại hiệu quả và tăng thu nhập cho nông dân ,góp phần nâng cao giá trị sản xuất trên đất canh tác ,tạo ra sản phẩm cho hộ gia đình .Sản xuất vụ đông còn làm chuyển biến nhận thức và làm thay đổi tư duy của người nông dân trong việc sản xuất hàng hóa ,tạo việc làm, tăng thu nhập,góp phần xóa đói giảm nghèo,thúc đẩy kinh tế hộ gia đình phát triển, chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp và từng bước thực hiện mục tiêu phát triển nông nghiệp và xây dựng nông thôn mới .

Thực hiện NQ tháng 9- 10 của đảng ủy, sản xuất vụ đông vẫn tiếp tục được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của BCH đảng ủy, sự nỗ lực của các cấp, các nghành và đặc biệt là sự tích cực, chủ động của hội viên nông dân về nhận thức được tầm quan trọng của vụ đông trong thực hiện phát triển kinh tế,- xã hội, cũng như mục tiêu phát triển nông nghiệp .Vụ đông năm 2017- 2018 hội viên nông dân bước vào gieo trồng vụ đông gặp nhiều khó khăn ,như thời tiết thất thường, lúc nắng nóng lúc mưa nhiều, ảnh hưởng đến việc hạ cây màu vụ đông, bên cạnh đó giá cả vật tư tăng cao không ổn định, có nhiều hội viên trong độ tuổi lao độngb tranh thủ lúc nông nhàn đi làm ăn theo mùa vụ, nhưng với sự lãnh đạo của đảng ủy, hội cấp trên ,sự vào cuộc của chính quyền, cùng với sự kích cầu của SX vụ đông của tỉnh, của huyện, sự hỗ trợ của MTTQ xã, sự vào cuộc của cấp ủy ban thôn, các đoàn thể chính trị xã hội trong công tác vận động tuyên truyền của hội viên và nhân dân tham gia SX vụ đông đạt kết quả mà huyện giao là 116ha, trong đó: ngô ngọt 15 ha,ngô thương phẩm 51ha, đậu 46 ha, rau màu các loại 3,5 ha, ớt 15 ha.

Có 318 hội viên và nhân dân tham gia, với công tác tuyên truyền vận động mỗi gia đình hội viên và nhân dân làm từ 1-2 sào, đã có nhiều gia đình hội viên và nhân dân làm từ 3-5 sào, đặc biệt có gia đình làm từ 5-7 sào đây cũng chính là, nguồn động viên , nguồn lực để thúc đẩy phong trào làm vụ đông nhằm tăng thu nhập và cải thiện đời sống trong nhân dân.

Thực hiện NQ đảng ủy, hội cấp trên về chỉ đạo công tác sản xuất vụ đông năm 2018- 2019 với phong trào thi đua, nông dân tích cực tham gia lao động sản xuất cây màu vụ đông :( với phương châm sáng lúa chiều cây màu vụ đông).

Phát huy vai trò nòng cốt của hội nông dân luôn đi đầu trong trong các phong trào hoạt động của hội, đặc biệt là thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương . BTV hội ND xin kêu gọi và phát động gia đình hội viên và nhân dân trong xã hãy hưởng ứng cao, tích cực tham gia sản xuất vụ đông năm 2018- 2019 đạt hiệu quả cao và hoàn thành chỉ tiêu giao. Trước hết có 100% gia đình hội viên tham gia, mỗi gia đình làm từ 2-3 sào trở lên, đồng thời hội viên giúp nhau và tạo điều kiện phát triển kinh tế.

Về định hướng sản xuất vụ đông năm 2018- 2019 theo chỉ tiêu huyện giao là 105 ha . Đến thời điểm này theo danh sách khảo sát của các chi hội báo cáo hiện nay toàn xã có 335 hộ gia đình hội viên và nhân dân tham gia làm vụ đông .

Diện tích gieo trồng là :

Ngô thương phẩm trên đất 2 lúa là : 31 ha

Ngô ngọt : 13 ha

Đậu tương gieo vãi : 21 ha

Đậu tương rau :

Ơt : 14 ha

Cây khoai lang : 2 ha

Rau, đậu, bầu các loại khác : 6 ha

Thôn đồng bào :Có nhiều hộ gia đình làm được từ 2-3 sào, đặc biệt có nhiều hộ gia đình làm được từ 5- 7 sào ngô và cây màu các loại như :

GĐ Chị Lý Quản ,GĐ Chị Thao Ngọc ,GD Anh Hải KHuyên , GĐ Chị Chinh Thắng ,GĐ Bà Liên Ong, GĐ Chị Hoa Thuận

Thôn đồng chí: GĐ Chị Hồng Lâm , GĐ Chị Giang Phúc ,GĐ Chị Hồng Cảnh , GĐ Chị Hương Tần ,GĐ Chị Nhung Tích, GĐ Chị Thủy Ngôn, GĐ Chị Thoa Sơn, GĐ Chị Thạo Thuận, GĐ Chị Hoa Trung, GĐ Chị Vân Bắc ,GĐ Chị Nhẫn Diện ,GĐ Ông Bình Vân ,GĐ Chị Sinh Quang, GĐ Chị Dung Việt ,GĐChị Tuyết Quyết .

Thôn đồng minh : Chỉ tiêu giao 13 ha bên đồng nhưng hiện nay chưa làm được sào nào mà mới chỉ làm được 4 ha ngô bên bãi .

Kính thưa toàn thể cán bộ hội viên nông dân :

Để có thể hoàn thành được chỉ tiêu giao và kế hoạch sản xuất vụ đông năm 2018- 2019 hiện nay, thời vụ gieo trồng vụ đông đến 30/9/2018 . Để hội viên và nhân dân gieo trồng hết diện tích rất mong các GĐ hội viên và nhân dân trong xã phát huy vai trò trách nhiệm của mình tham gia sản xuất vụ đông với phong trào nhà nhà thi đua ,GĐ hội viên thi đua , để hoàn thành chỉ tiêu giao vụ đông năm 2018- 2019 .

Kính thưa toàn thể cán bộ hội viên nông dân trong xã :

Để nhân dân tiếp tục gieo trồng vụ đông với sự nổ lực phấn đấu, tranh thủ thời gian sớm tối của hội viên và nhân dân trong xã ,chúng ta tập trung nguồn lực cho phát triển sản xuất vụ đông vì đây là một nhiệm vụ quan trọng và mang lại hiệu quả cao tăng thu nhập cho gia đình cải thiện đời sống hội viên và nhân dân. Với vai trò ,trách nhiệm là hội viên gương mẫu đi đầu các phong trào,là người công dân tốt trong việc thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ chính trị của địa phương, hội cấp trên. Đặc biệt là thực hiện tốt chỉ tiêu sản vụ đông năm 2018- 2019 mà NQ đảng ủy đã đề ra . Để lập thành tích chào mừng 88 năm ngày thành lập hội nông dân việt nam ngày 14/ 10/ 1930 - 14/ 10/ 2018. BCH Hội nông xã kêu gọi toàn thể hội viên hội nông dân và nhân dân trong toàn xã tích cực tham gia gieo trồng vụ đông đạt kết quả tốt .

Hoàng Thị Vân

Bài tuyên truyền vụ đông

Đăng lúc: 03/10/2018 (GMT+7)
100%

Vụ đông là một vụ chính trong năm

TUYÊN TRUYỀN SẢN XUẤT VỤ ĐÔNG 2018

Kính thưa toàn thể cán bộ và nhân dân trong toàn xã.

Nhân dân đang khẩn trương thu hoạch nhanh, gọn lúa vụ mùa,gieo trồng cây màu vụ đông,bước vào thu hoạch thì gặp thời tiết thất thường, mưa nhiều,những ngày gần đây thời tiết nắng ráo . đây là những điều kiện thuận lợi để hội viên và nhân dân thu hoạch hết diện tích lúa mùa,bước vào sản xuất vụ đông với khí thế mới, quyết tâm giành một vụ đông thắng lợi cả về diện tích,năng xuất ,sản lượng và đạt kinh tế hiệu quả cao,vì vụ đông mới trở thành vụ sản xuất chính đem lại hiệu quả và tăng thu nhập cho nông dân ,góp phần nâng cao giá trị sản xuất trên đất canh tác ,tạo ra sản phẩm cho hộ gia đình .Sản xuất vụ đông còn làm chuyển biến nhận thức và làm thay đổi tư duy của người nông dân trong việc sản xuất hàng hóa ,tạo việc làm, tăng thu nhập,góp phần xóa đói giảm nghèo,thúc đẩy kinh tế hộ gia đình phát triển, chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp và từng bước thực hiện mục tiêu phát triển nông nghiệp và xây dựng nông thôn mới .

Thực hiện NQ tháng 9- 10 của đảng ủy, sản xuất vụ đông vẫn tiếp tục được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của BCH đảng ủy, sự nỗ lực của các cấp, các nghành và đặc biệt là sự tích cực, chủ động của hội viên nông dân về nhận thức được tầm quan trọng của vụ đông trong thực hiện phát triển kinh tế,- xã hội, cũng như mục tiêu phát triển nông nghiệp .Vụ đông năm 2017- 2018 hội viên nông dân bước vào gieo trồng vụ đông gặp nhiều khó khăn ,như thời tiết thất thường, lúc nắng nóng lúc mưa nhiều, ảnh hưởng đến việc hạ cây màu vụ đông, bên cạnh đó giá cả vật tư tăng cao không ổn định, có nhiều hội viên trong độ tuổi lao độngb tranh thủ lúc nông nhàn đi làm ăn theo mùa vụ, nhưng với sự lãnh đạo của đảng ủy, hội cấp trên ,sự vào cuộc của chính quyền, cùng với sự kích cầu của SX vụ đông của tỉnh, của huyện, sự hỗ trợ của MTTQ xã, sự vào cuộc của cấp ủy ban thôn, các đoàn thể chính trị xã hội trong công tác vận động tuyên truyền của hội viên và nhân dân tham gia SX vụ đông đạt kết quả mà huyện giao là 116ha, trong đó: ngô ngọt 15 ha,ngô thương phẩm 51ha, đậu 46 ha, rau màu các loại 3,5 ha, ớt 15 ha.

Có 318 hội viên và nhân dân tham gia, với công tác tuyên truyền vận động mỗi gia đình hội viên và nhân dân làm từ 1-2 sào, đã có nhiều gia đình hội viên và nhân dân làm từ 3-5 sào, đặc biệt có gia đình làm từ 5-7 sào đây cũng chính là, nguồn động viên , nguồn lực để thúc đẩy phong trào làm vụ đông nhằm tăng thu nhập và cải thiện đời sống trong nhân dân.

Thực hiện NQ đảng ủy, hội cấp trên về chỉ đạo công tác sản xuất vụ đông năm 2018- 2019 với phong trào thi đua, nông dân tích cực tham gia lao động sản xuất cây màu vụ đông :( với phương châm sáng lúa chiều cây màu vụ đông).

Phát huy vai trò nòng cốt của hội nông dân luôn đi đầu trong trong các phong trào hoạt động của hội, đặc biệt là thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương . BTV hội ND xin kêu gọi và phát động gia đình hội viên và nhân dân trong xã hãy hưởng ứng cao, tích cực tham gia sản xuất vụ đông năm 2018- 2019 đạt hiệu quả cao và hoàn thành chỉ tiêu giao. Trước hết có 100% gia đình hội viên tham gia, mỗi gia đình làm từ 2-3 sào trở lên, đồng thời hội viên giúp nhau và tạo điều kiện phát triển kinh tế.

Về định hướng sản xuất vụ đông năm 2018- 2019 theo chỉ tiêu huyện giao là 105 ha . Đến thời điểm này theo danh sách khảo sát của các chi hội báo cáo hiện nay toàn xã có 335 hộ gia đình hội viên và nhân dân tham gia làm vụ đông .

Diện tích gieo trồng là :

Ngô thương phẩm trên đất 2 lúa là : 31 ha

Ngô ngọt : 13 ha

Đậu tương gieo vãi : 21 ha

Đậu tương rau :

Ơt : 14 ha

Cây khoai lang : 2 ha

Rau, đậu, bầu các loại khác : 6 ha

Thôn đồng bào :Có nhiều hộ gia đình làm được từ 2-3 sào, đặc biệt có nhiều hộ gia đình làm được từ 5- 7 sào ngô và cây màu các loại như :

GĐ Chị Lý Quản ,GĐ Chị Thao Ngọc ,GD Anh Hải KHuyên , GĐ Chị Chinh Thắng ,GĐ Bà Liên Ong, GĐ Chị Hoa Thuận

Thôn đồng chí: GĐ Chị Hồng Lâm , GĐ Chị Giang Phúc ,GĐ Chị Hồng Cảnh , GĐ Chị Hương Tần ,GĐ Chị Nhung Tích, GĐ Chị Thủy Ngôn, GĐ Chị Thoa Sơn, GĐ Chị Thạo Thuận, GĐ Chị Hoa Trung, GĐ Chị Vân Bắc ,GĐ Chị Nhẫn Diện ,GĐ Ông Bình Vân ,GĐ Chị Sinh Quang, GĐ Chị Dung Việt ,GĐChị Tuyết Quyết .

Thôn đồng minh : Chỉ tiêu giao 13 ha bên đồng nhưng hiện nay chưa làm được sào nào mà mới chỉ làm được 4 ha ngô bên bãi .

Kính thưa toàn thể cán bộ hội viên nông dân :

Để có thể hoàn thành được chỉ tiêu giao và kế hoạch sản xuất vụ đông năm 2018- 2019 hiện nay, thời vụ gieo trồng vụ đông đến 30/9/2018 . Để hội viên và nhân dân gieo trồng hết diện tích rất mong các GĐ hội viên và nhân dân trong xã phát huy vai trò trách nhiệm của mình tham gia sản xuất vụ đông với phong trào nhà nhà thi đua ,GĐ hội viên thi đua , để hoàn thành chỉ tiêu giao vụ đông năm 2018- 2019 .

Kính thưa toàn thể cán bộ hội viên nông dân trong xã :

Để nhân dân tiếp tục gieo trồng vụ đông với sự nổ lực phấn đấu, tranh thủ thời gian sớm tối của hội viên và nhân dân trong xã ,chúng ta tập trung nguồn lực cho phát triển sản xuất vụ đông vì đây là một nhiệm vụ quan trọng và mang lại hiệu quả cao tăng thu nhập cho gia đình cải thiện đời sống hội viên và nhân dân. Với vai trò ,trách nhiệm là hội viên gương mẫu đi đầu các phong trào,là người công dân tốt trong việc thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ chính trị của địa phương, hội cấp trên. Đặc biệt là thực hiện tốt chỉ tiêu sản vụ đông năm 2018- 2019 mà NQ đảng ủy đã đề ra . Để lập thành tích chào mừng 88 năm ngày thành lập hội nông dân việt nam ngày 14/ 10/ 1930 - 14/ 10/ 2018. BCH Hội nông xã kêu gọi toàn thể hội viên hội nông dân và nhân dân trong toàn xã tích cực tham gia gieo trồng vụ đông đạt kết quả tốt .

Hoàng Thị Vân

CÔNG KHAI TIẾN ĐỘ GIẢI QUYẾT TTHC

CHI TIẾT