Phát động thi đua ba tháng cao điểm xây dựng Nông thôn mới!

Phát động thi đua ba tháng cao điểm xây dựng Nông thôn mới!

Phát động thi đua ba tháng cao điểm quyết tâm về đích trong xây dựng Nông thôn mới!

Phát động thi đua ba tháng cao điểm xây dựng Nông thôn mới!

Phát động thi đua ba tháng cao điểm quyết tâm về đích trong xây dựng Nông thôn mới!

Đăng lúc 1 năm trước · 1904 news.view

Cảm xúc 27-7

Cảm xúc về 71 năm ngày thương binh Liệt sĩ và các hoạt động tri ân các anh hùng liệt sĩ nhân dịp 27-7.

Đăng lúc 2 năm trước · 739 news.view