Phát động thi đua ba tháng cao điểm xây dựng Nông thôn mới!

Đăng lúc: 03/10/2018 (GMT+7)
100%

Phát động thi đua ba tháng cao điểm quyết tâm về đích trong xây dựng Nông thôn mới!

Lời kêu gọi phát động 03 tháng cao điểm thi đua lập thành tích xuất sắc hoàn thành 19/19 tiêu chí xây dựng Nông thôn mới.

Nhân kỷ niệm 70 năm Chủ Tịch Hồ Chí Minh ra lời kêu gọi thi đua ái quốc: “Thi đua là yêu nước, Yêu nước thì phải thi đua, những người thi đua là những người yêu nước nhất”. Để góp phần thực hiện thắng lợi nghị quyết của Đảng bộ xã nhà quyết tâm xây dựng thành công xã đạt chuẩn Nông thôn mới trong năm 2018; Ban chấp hành Đảng bộ xã Thiệu Minh phát động phong trào thi đua cao điểm (từ 01/7 - 30/9/2018) đến toàn thể các tập thể, các cơ quan, đơn vị, các cán bộ, đảng viên, toàn thể nhân dân và các cháu học sinh trên địa xã, thi đua lập thành tích xuất sắc quyết tâm hoàn thành 19/19 tiêu chí xây dựng “Nông thôn mới”. Đây là đợt sinh hoạt chính trị quan trọng, tập thể thi đua, nhà nhà thi đua, người người thi đua nỗ lực, cố gắng quyết tâm tập trung toàn lực hoàn thành các nội dung, các tiêu chí trong xây dựng Nông thôn mới. Cụ thể:

1.Phát động các phong trào thi đua nhằm tạo ra không khí sôi nổi, phấn khởi trong toàn Đảng bộ và nhân dân trong xã ra sức thi đua lao động sản xuất, ổn định đời sống nhân dân, giữ vững an ninh trật tự, góp phần thực hiện thành công 100% các tiêu chí xây dựng nông thôn mới. Đảng ủy xã Thiệu Minh kêu gọi các tập thể , cá nhân, các cán bộ đảng viên và toàn thể nhân dân tham gia hưởng ứng; với tinh thần: Mỗi người làm việc bằng hai, mỗi tập thể, cá nhân chọn một phần việc, một nội dung thiết thực để phát động trong cơ quan đơn vị và quyết tâm thực hiện. Ban tuyên giáo Đảng ủy, MTTQ & các đoàn thể, tiểu ban tuyên truyền xây dựng “Nông thôn mới” viết bài tuyên truyền trên hệ thống truyền thanh, tuyên truyền cụ thể từng tiêu chí, những nội dung đã đạt, chưa đạt để nhân dân nắm vững và cùng quyết tâm thực hiện;

Các đoàn thể chính trị phát động hội viên gương mẫu thực hiện nghiêm kế hoạch sản xuất, xây dựng cánh đồng kiểu mẫu, cụm, ngõ tự quản đạt hiệu quả và chất lượng cao; phòng chống các tai tệ nạn xã hội; giữ bình yên thôn xóm, cộng đồng dân cư; tổ chức sinh hoạt chuyên đề gắn với tuyên truyền hội viên, đoàn viên và nhân dân gương mẫu thực hiện các nội dung của tiêu chí xây dựng thôn Nông thôn mới, xã “Nông thôn mới” như: Nội dung về phát động phong trào “bảo hiểm y tế toàn dân” góp phần hoàn thành tiêu chí về y tế; nội dung về môi trường, bảo vệ cảnh quan môi trường trong làng, ngoài đồng, thực hiện nghiêm qui chế bảo vệ môi trường, sử dụng nước sạch, công trình vệ sinh 03 sạch, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm.v.v.

2.MTTQ chủ trì phối hợp với UBND xã, các đoàn thể chính trị - xã hội, các ngành, các thôn vận động nhân dân chỉnh trang nhà cửa, tường rào, trồng cây xanh bóng mát, trồng hoa, cây cảnh, chỉnh trang khuôn viên các khu công cộng như: nhà văn hóa thôn, trường học, trạm y tế, trung tâm văn hóa xã, tập trung hoàn thiện việc trồng đường hoa dọc tuyến B.7, đường vào trung tâm văn hóa các thôn. Chỉ đạo tổ chức tốt các hoạt động văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao; UBND xã nghiên cứu làm cụm pan nô ngay khu vực trung tâm và treo panno trên trục đường B.7; các thôn, các nhà trường, trạm y tế hoàn thiện việc treo panno, áp phích, treo cờ, băng zôn, viết khẩu hiệu tường tuyên truyền về Nông thôn mới phù hợp với qui mô của từng cơ quan, đơn vị.

3.Các tập thể, cơ quan đơn vị, các tổ công tác, các ngành hưởng ứng đợt thi đua cao điểm với nhiều cách làm sáng tạo, hiệu quả, thu hút được sự tham gia tích cực của đông đảo cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động và quần chúng nhân dân. khẩn trương tổ chức triển khai thực hiện nghiêm túc các phần việc, các nội dung hoàn thành các tiêu chí xây dựng “Nông thôn mới” cả về tiến độ thời gian và chất lượng. Phát động phong trào thi đua phù hợp với đặc điểm tình hình và yêu cầu nhiệm vụ của ngành, cơ quan, đơn vị, thôn, làng, trường học, tạo sự chuyển biến rõ nét, hiệu quả nổi trội trong thực hiện nhiệm vụ chuyên môn, nhiệm vụ chính trị thông qua tham gia các phong trào thi đua yêu nước và các hoạt động kỷ niệm, xuất hiện nhiều gương điển hình tiêu biểu được biểu dương và nhân rộng. Các đơn vị chọn điểm nhấn và nội dung trọng điểm để phát động thi đua đăng ký thực hiện các phong trào thi đua về Thường trực Đảng ủy vào ngày 10/7/2018; báo cáo kết quả bước đầu vào ngày 30/8/2018.

4.Chú trọng công tác xây dựng chỉnh đốn Đảng, bồi dưỡng, tạo nguồn cán bộ và phát triển Đảng viên mới, xây dựng hệ thống chính trị ngày càng trong sạch vững mạnh; Phát huy dân chủ, nắm bắt kịp thời tình hình tư tưởng và diễn biến tư tưởng của đảng viên, quần chúng để có biện pháp lãnh đạo, giải quyết kịp thời thỏa đáng các việc phát sinh ngay tại cơ sở, không để xảy ra việc truyền đạo trái phép, đơn thư khiếu kiện đông người vượt cấp, hoặc điểm nóng; Thực hiện tốt việc tự phê bình, phê bình và nguyên tắc tập trung dân chủ trong tổ chức và hoạt động của Đảng. Đặc biệt thực hiện tốt việc “Học tập và làm theo tư tưởng đạo đức và phong cách Hồ Chí Minh”. Mỗi cán bộ, đảng viên, từng cơ quan, đơn vị chọn một việc làm theo gương Bác để phấn đấu thực hiện. Phấn đấu các chi bộ đạt trong sach vững mạnh; đảng bộ, chính quyền, MTTQ & các đoàn thể đạt vững mạnh được cấp trên khen.

Để tạo khí thế sôi nổi và mang lại hiệu quả thiết thực đối với đời sống xã hội, xây dựng một Nông thôn có diện mạo mới xứng đáng đạt chuẩn “nông thôn mới”. Ban chấp hành Đảng bộ xã kêu gọi các cơ quan đơn vị, mỗi cán bộ đảng viên và toàn thể nhân dân trong xã, các cháu thanh, thiếu niên nhiệt tình hưởng ứng đợt phát động thi đua cao điểm này. Đồng thời tập trung toàn lực, quyết tâm, sáng tạo đề ra nhiều phong trào, nhiều hoạt động ý nghĩa, góp phần tích cực cùng đảng bộ và nhân dân thực hiện thành công công cuộc xây dựng Nông thôn mới trên quê hương.

Khẩu hiệu hành động của đợt thi đua cao điểm này là:

Đảng bộ và nhân dân Thiệu Minh quyết tâm thi đua hoàn thành 19/19 tiêu chí xây dựng Nông thôn mới, được công nhận xã đạt chuẩn “nông thôn mới năm 2018!

Thiệu Minh, ngày 30 tháng 6 năm 2018
BAN CHẤP HÀNH ĐẢNG BỘ XÃ THIỆU MINH

Phát động thi đua ba tháng cao điểm xây dựng Nông thôn mới!

Đăng lúc: 03/10/2018 (GMT+7)
100%

Phát động thi đua ba tháng cao điểm quyết tâm về đích trong xây dựng Nông thôn mới!

Lời kêu gọi phát động 03 tháng cao điểm thi đua lập thành tích xuất sắc hoàn thành 19/19 tiêu chí xây dựng Nông thôn mới.

Nhân kỷ niệm 70 năm Chủ Tịch Hồ Chí Minh ra lời kêu gọi thi đua ái quốc: “Thi đua là yêu nước, Yêu nước thì phải thi đua, những người thi đua là những người yêu nước nhất”. Để góp phần thực hiện thắng lợi nghị quyết của Đảng bộ xã nhà quyết tâm xây dựng thành công xã đạt chuẩn Nông thôn mới trong năm 2018; Ban chấp hành Đảng bộ xã Thiệu Minh phát động phong trào thi đua cao điểm (từ 01/7 - 30/9/2018) đến toàn thể các tập thể, các cơ quan, đơn vị, các cán bộ, đảng viên, toàn thể nhân dân và các cháu học sinh trên địa xã, thi đua lập thành tích xuất sắc quyết tâm hoàn thành 19/19 tiêu chí xây dựng “Nông thôn mới”. Đây là đợt sinh hoạt chính trị quan trọng, tập thể thi đua, nhà nhà thi đua, người người thi đua nỗ lực, cố gắng quyết tâm tập trung toàn lực hoàn thành các nội dung, các tiêu chí trong xây dựng Nông thôn mới. Cụ thể:

1.Phát động các phong trào thi đua nhằm tạo ra không khí sôi nổi, phấn khởi trong toàn Đảng bộ và nhân dân trong xã ra sức thi đua lao động sản xuất, ổn định đời sống nhân dân, giữ vững an ninh trật tự, góp phần thực hiện thành công 100% các tiêu chí xây dựng nông thôn mới. Đảng ủy xã Thiệu Minh kêu gọi các tập thể , cá nhân, các cán bộ đảng viên và toàn thể nhân dân tham gia hưởng ứng; với tinh thần: Mỗi người làm việc bằng hai, mỗi tập thể, cá nhân chọn một phần việc, một nội dung thiết thực để phát động trong cơ quan đơn vị và quyết tâm thực hiện. Ban tuyên giáo Đảng ủy, MTTQ & các đoàn thể, tiểu ban tuyên truyền xây dựng “Nông thôn mới” viết bài tuyên truyền trên hệ thống truyền thanh, tuyên truyền cụ thể từng tiêu chí, những nội dung đã đạt, chưa đạt để nhân dân nắm vững và cùng quyết tâm thực hiện;

Các đoàn thể chính trị phát động hội viên gương mẫu thực hiện nghiêm kế hoạch sản xuất, xây dựng cánh đồng kiểu mẫu, cụm, ngõ tự quản đạt hiệu quả và chất lượng cao; phòng chống các tai tệ nạn xã hội; giữ bình yên thôn xóm, cộng đồng dân cư; tổ chức sinh hoạt chuyên đề gắn với tuyên truyền hội viên, đoàn viên và nhân dân gương mẫu thực hiện các nội dung của tiêu chí xây dựng thôn Nông thôn mới, xã “Nông thôn mới” như: Nội dung về phát động phong trào “bảo hiểm y tế toàn dân” góp phần hoàn thành tiêu chí về y tế; nội dung về môi trường, bảo vệ cảnh quan môi trường trong làng, ngoài đồng, thực hiện nghiêm qui chế bảo vệ môi trường, sử dụng nước sạch, công trình vệ sinh 03 sạch, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm.v.v.

2.MTTQ chủ trì phối hợp với UBND xã, các đoàn thể chính trị - xã hội, các ngành, các thôn vận động nhân dân chỉnh trang nhà cửa, tường rào, trồng cây xanh bóng mát, trồng hoa, cây cảnh, chỉnh trang khuôn viên các khu công cộng như: nhà văn hóa thôn, trường học, trạm y tế, trung tâm văn hóa xã, tập trung hoàn thiện việc trồng đường hoa dọc tuyến B.7, đường vào trung tâm văn hóa các thôn. Chỉ đạo tổ chức tốt các hoạt động văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao; UBND xã nghiên cứu làm cụm pan nô ngay khu vực trung tâm và treo panno trên trục đường B.7; các thôn, các nhà trường, trạm y tế hoàn thiện việc treo panno, áp phích, treo cờ, băng zôn, viết khẩu hiệu tường tuyên truyền về Nông thôn mới phù hợp với qui mô của từng cơ quan, đơn vị.

3.Các tập thể, cơ quan đơn vị, các tổ công tác, các ngành hưởng ứng đợt thi đua cao điểm với nhiều cách làm sáng tạo, hiệu quả, thu hút được sự tham gia tích cực của đông đảo cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động và quần chúng nhân dân. khẩn trương tổ chức triển khai thực hiện nghiêm túc các phần việc, các nội dung hoàn thành các tiêu chí xây dựng “Nông thôn mới” cả về tiến độ thời gian và chất lượng. Phát động phong trào thi đua phù hợp với đặc điểm tình hình và yêu cầu nhiệm vụ của ngành, cơ quan, đơn vị, thôn, làng, trường học, tạo sự chuyển biến rõ nét, hiệu quả nổi trội trong thực hiện nhiệm vụ chuyên môn, nhiệm vụ chính trị thông qua tham gia các phong trào thi đua yêu nước và các hoạt động kỷ niệm, xuất hiện nhiều gương điển hình tiêu biểu được biểu dương và nhân rộng. Các đơn vị chọn điểm nhấn và nội dung trọng điểm để phát động thi đua đăng ký thực hiện các phong trào thi đua về Thường trực Đảng ủy vào ngày 10/7/2018; báo cáo kết quả bước đầu vào ngày 30/8/2018.

4.Chú trọng công tác xây dựng chỉnh đốn Đảng, bồi dưỡng, tạo nguồn cán bộ và phát triển Đảng viên mới, xây dựng hệ thống chính trị ngày càng trong sạch vững mạnh; Phát huy dân chủ, nắm bắt kịp thời tình hình tư tưởng và diễn biến tư tưởng của đảng viên, quần chúng để có biện pháp lãnh đạo, giải quyết kịp thời thỏa đáng các việc phát sinh ngay tại cơ sở, không để xảy ra việc truyền đạo trái phép, đơn thư khiếu kiện đông người vượt cấp, hoặc điểm nóng; Thực hiện tốt việc tự phê bình, phê bình và nguyên tắc tập trung dân chủ trong tổ chức và hoạt động của Đảng. Đặc biệt thực hiện tốt việc “Học tập và làm theo tư tưởng đạo đức và phong cách Hồ Chí Minh”. Mỗi cán bộ, đảng viên, từng cơ quan, đơn vị chọn một việc làm theo gương Bác để phấn đấu thực hiện. Phấn đấu các chi bộ đạt trong sach vững mạnh; đảng bộ, chính quyền, MTTQ & các đoàn thể đạt vững mạnh được cấp trên khen.

Để tạo khí thế sôi nổi và mang lại hiệu quả thiết thực đối với đời sống xã hội, xây dựng một Nông thôn có diện mạo mới xứng đáng đạt chuẩn “nông thôn mới”. Ban chấp hành Đảng bộ xã kêu gọi các cơ quan đơn vị, mỗi cán bộ đảng viên và toàn thể nhân dân trong xã, các cháu thanh, thiếu niên nhiệt tình hưởng ứng đợt phát động thi đua cao điểm này. Đồng thời tập trung toàn lực, quyết tâm, sáng tạo đề ra nhiều phong trào, nhiều hoạt động ý nghĩa, góp phần tích cực cùng đảng bộ và nhân dân thực hiện thành công công cuộc xây dựng Nông thôn mới trên quê hương.

Khẩu hiệu hành động của đợt thi đua cao điểm này là:

Đảng bộ và nhân dân Thiệu Minh quyết tâm thi đua hoàn thành 19/19 tiêu chí xây dựng Nông thôn mới, được công nhận xã đạt chuẩn “nông thôn mới năm 2018!

Thiệu Minh, ngày 30 tháng 6 năm 2018
BAN CHẤP HÀNH ĐẢNG BỘ XÃ THIỆU MINH

CÔNG KHAI TIẾN ĐỘ GIẢI QUYẾT TTHC

CHI TIẾT