Quyết định về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực Chính sách, thi đua khen thưởng thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND xấp xã tỉnh Thanh Hóa

Đăng lúc: 26/04/2019 (GMT+7)
100%

Quyết định số 1382/QĐ-UBND ngày 18/4/2019 của UBND tỉnh Thanh Hóa

Quyết định về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực Chính sách, thi đua khen thưởng thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND xấp xã tỉnh Thanh Hóa

Đăng lúc: 26/04/2019 (GMT+7)
100%

Quyết định số 1382/QĐ-UBND ngày 18/4/2019 của UBND tỉnh Thanh Hóa

0 bình luận
(Bấm vào đây để nhận mã)

CÔNG KHAI TIẾN ĐỘ GIẢI QUYẾT TTHC

CHI TIẾT