Truy cập

Hôm nay:
1
Hôm qua:
0
Tuần này:
1
Tháng này:
0
Tất cả:
230619

bài tuyên truyền NTM

Đăng lúc: 03/10/2018 (GMT+7)
100%

Phát huy vai trò của phụ nữ trong xây dựng nông thôn mới

Kính thưa toàn thể chị em


Xây dựng nông thôn mới là một chủ trương đúng đắn của Đảng, Nhà nước nhằm thực hiện đường lối công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn . Có nhiều yếu tố tác động đến sự thành công của việc xây dựng nông thôn mới, Chính vì vậy, phụ nữ có một vai trò quan trọng trong quá trình phát triển kinh tế - xã hội nói chung và việc xây dựng nông thôn mới nói riêng.
Để thực hiện thắng lợi mục tiêu xây dựng nông thôn mới của xã về đích năm 2017 theo các tiêu chí đặt ra là 18 tiêu chí nhưng đến nay xã đã hoàn thành được 16 tiêu chí còn lại 2 tiêu chí đó là tiêu chí ……… , tiêu chí…………… một mặt đòi hỏi phải tăng cường vai trò lãnh đạo của các cấp ủy đảng, mặt khác phải có sự gắn kết chặt chẽ giữa chính quyền, đoàn thể đặc biệt là Hội phụ nữ nhằm khơi dậy và phát huy được vai trò trách nhiệm của PN . Chính phụ nữ là lực lượng đông đảo góp phần quan trọng làm thay đổi diện mạo bộ mặt nông thôn và xây dựng đời sống mới thông qua việc triển khai thực hiện các phong trào: Phụ nữ sản xuất kinh doanh giỏi, xóa đói giảm nghèo Bên cạnh đó phụ nữ còn tham gia hoạt động văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao vào những dịp lễ tết, góp phần nâng cao đời sống tinh thần. Phụ nữ là người góp phần tích cực trong thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước như: “Gia đình không sinh con thứ 3”, “nuôi con khỏe, dạy con ngoan”, “Gia đình không có người thân phạm tội và mắc tệ nạn xã hội”,… Họ là người đảm bảo cuộc sống gia đình ấm no, hạnh phúc, bền vững và an toàn cho mọi thành viên trong gia đình.
Ngoài ra, phụ nữ còn có vai trò quan trọng trong việc chăm lo đời sống văn hóa tinh thần cho gia đình góp phần giáo dục nhân cách trẻ em, xây dựng gia đình hòa thuận, hạnh phúc. Ngoài thiên chức làm mẹ, làm vợ, làm dâu; phụ nữ là một lực lượng xã hội thực sự quan trọng trở thành chỗ dựa vững chắc cho sự phát triển kinh tế - văn hóa xã hội của địa phương. Chính vì lẽ đó cần có những định hướng và biện pháp tích cực để phát huy vai trò của phụ nữ trong xây dựng nông thôn mới. Để làm được điều đó chị em chúng ta cần thực hiện những giải pháp sau:

Trước hết, BTV hội phải tăng cường công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho chị em về mục đích, ý nghĩa của Chương trình xây dựng nông thôn mới. tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật và các phong trào do Trung ương Hội phát động, giúp hội viên nâng cao nhận thức, đoàn kết, tích cực tham gia bằng nhiều việc làm thiết thực. Để thực hiện hiệu quả chương trình này, nhằm phổ biến sâu rộng các tiêu chí của nông thôn mới để mọi người nhận thức và tự giác thực hiện. khẳng định vai trò và vị trí quan trọng của phụ nữ đối với sự ổn định của xã hội và hành phúc gia đình.

tích cực vận động cán bộ, hội viên, phụ nữ gương mẫu tham gia góp công, góp của để xây dựng, tu sửa, nâng cấp hệ thống đường giao thông thôn xóm, các công trình nhà văn hoá, trường học, trạm y tế, bảo vệ môi trường, thực hiện các tiêu chí về nhà ở, khu dân cư, ủng hộ, giúp đỡ cho phụ nữ nghèo…

Hướng dẫn chị em quản lý, giáo dục con em trong gia đình không phạm tội, mắc các tệ nạn xã hội, phòng chống ma tuý, mại dâm, HIV/AIDS, bạo lực gia đình…gắn với giáo dục truyền thống, đạo đức lối sống. Bên cạnh đó, cần phổ biến kỹ thuật trồng trọt, chăn nuôi, kinh doanh, kiến thức vệ sinh an toàn thực phẩm...cho chị em.

Để góp phần thực hiện tốt các giải pháp trên và phát huy vai trò của phụ nữ trong xây dựng nông thôn mới thì vấn đề đặt ra phải thay đổi nhận thức xã hội đối với vị trí của người phụ nữ trong gia đình, xã hội. Đặc biệt, cần có những chính sách tích cực nhằm tạo điều kiện và cơ hội cho phụ nữ nông thôn phát huy vai trò trong việc xây dựng nông thôn mới.


Để phụ nữ nông thôn phát huy tiềm năng sáng tạo to lớn của mình ngày càng trở thành chủ nhân đích thực của xã hội cần phát huy chính tài năng, lòng nhiệt tình và sức sáng tạo của phụ nữ. Khi phụ nữ đã làm tốt vai trò của mình sẽ có sức lan tỏa và lôi cuốn được những lực lượng và nguồn lực khác trong xã hội tạo ra sức mạnh tổng hợp để hoàn thành chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới.

lê Thị Loan

bài tuyên truyền NTM

Đăng lúc: 03/10/2018 (GMT+7)
100%

Phát huy vai trò của phụ nữ trong xây dựng nông thôn mới

Kính thưa toàn thể chị em


Xây dựng nông thôn mới là một chủ trương đúng đắn của Đảng, Nhà nước nhằm thực hiện đường lối công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn . Có nhiều yếu tố tác động đến sự thành công của việc xây dựng nông thôn mới, Chính vì vậy, phụ nữ có một vai trò quan trọng trong quá trình phát triển kinh tế - xã hội nói chung và việc xây dựng nông thôn mới nói riêng.
Để thực hiện thắng lợi mục tiêu xây dựng nông thôn mới của xã về đích năm 2017 theo các tiêu chí đặt ra là 18 tiêu chí nhưng đến nay xã đã hoàn thành được 16 tiêu chí còn lại 2 tiêu chí đó là tiêu chí ……… , tiêu chí…………… một mặt đòi hỏi phải tăng cường vai trò lãnh đạo của các cấp ủy đảng, mặt khác phải có sự gắn kết chặt chẽ giữa chính quyền, đoàn thể đặc biệt là Hội phụ nữ nhằm khơi dậy và phát huy được vai trò trách nhiệm của PN . Chính phụ nữ là lực lượng đông đảo góp phần quan trọng làm thay đổi diện mạo bộ mặt nông thôn và xây dựng đời sống mới thông qua việc triển khai thực hiện các phong trào: Phụ nữ sản xuất kinh doanh giỏi, xóa đói giảm nghèo Bên cạnh đó phụ nữ còn tham gia hoạt động văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao vào những dịp lễ tết, góp phần nâng cao đời sống tinh thần. Phụ nữ là người góp phần tích cực trong thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước như: “Gia đình không sinh con thứ 3”, “nuôi con khỏe, dạy con ngoan”, “Gia đình không có người thân phạm tội và mắc tệ nạn xã hội”,… Họ là người đảm bảo cuộc sống gia đình ấm no, hạnh phúc, bền vững và an toàn cho mọi thành viên trong gia đình.
Ngoài ra, phụ nữ còn có vai trò quan trọng trong việc chăm lo đời sống văn hóa tinh thần cho gia đình góp phần giáo dục nhân cách trẻ em, xây dựng gia đình hòa thuận, hạnh phúc. Ngoài thiên chức làm mẹ, làm vợ, làm dâu; phụ nữ là một lực lượng xã hội thực sự quan trọng trở thành chỗ dựa vững chắc cho sự phát triển kinh tế - văn hóa xã hội của địa phương. Chính vì lẽ đó cần có những định hướng và biện pháp tích cực để phát huy vai trò của phụ nữ trong xây dựng nông thôn mới. Để làm được điều đó chị em chúng ta cần thực hiện những giải pháp sau:

Trước hết, BTV hội phải tăng cường công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho chị em về mục đích, ý nghĩa của Chương trình xây dựng nông thôn mới. tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật và các phong trào do Trung ương Hội phát động, giúp hội viên nâng cao nhận thức, đoàn kết, tích cực tham gia bằng nhiều việc làm thiết thực. Để thực hiện hiệu quả chương trình này, nhằm phổ biến sâu rộng các tiêu chí của nông thôn mới để mọi người nhận thức và tự giác thực hiện. khẳng định vai trò và vị trí quan trọng của phụ nữ đối với sự ổn định của xã hội và hành phúc gia đình.

tích cực vận động cán bộ, hội viên, phụ nữ gương mẫu tham gia góp công, góp của để xây dựng, tu sửa, nâng cấp hệ thống đường giao thông thôn xóm, các công trình nhà văn hoá, trường học, trạm y tế, bảo vệ môi trường, thực hiện các tiêu chí về nhà ở, khu dân cư, ủng hộ, giúp đỡ cho phụ nữ nghèo…

Hướng dẫn chị em quản lý, giáo dục con em trong gia đình không phạm tội, mắc các tệ nạn xã hội, phòng chống ma tuý, mại dâm, HIV/AIDS, bạo lực gia đình…gắn với giáo dục truyền thống, đạo đức lối sống. Bên cạnh đó, cần phổ biến kỹ thuật trồng trọt, chăn nuôi, kinh doanh, kiến thức vệ sinh an toàn thực phẩm...cho chị em.

Để góp phần thực hiện tốt các giải pháp trên và phát huy vai trò của phụ nữ trong xây dựng nông thôn mới thì vấn đề đặt ra phải thay đổi nhận thức xã hội đối với vị trí của người phụ nữ trong gia đình, xã hội. Đặc biệt, cần có những chính sách tích cực nhằm tạo điều kiện và cơ hội cho phụ nữ nông thôn phát huy vai trò trong việc xây dựng nông thôn mới.


Để phụ nữ nông thôn phát huy tiềm năng sáng tạo to lớn của mình ngày càng trở thành chủ nhân đích thực của xã hội cần phát huy chính tài năng, lòng nhiệt tình và sức sáng tạo của phụ nữ. Khi phụ nữ đã làm tốt vai trò của mình sẽ có sức lan tỏa và lôi cuốn được những lực lượng và nguồn lực khác trong xã hội tạo ra sức mạnh tổng hợp để hoàn thành chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới.

lê Thị Loan

CÔNG KHAI TIẾN ĐỘ GIẢI QUYẾT TTHC

CHI TIẾT