Truy cập

Hôm nay:
1
Hôm qua:
0
Tuần này:
1
Tháng này:
0
Tất cả:
230619

Thực hiện cuộc vận động về vệ sinh an toàn thực phẩm

Đăng lúc: 05/10/2018 (GMT+7)
100%

BÀI TUYÊN TRUYỀN

THỰC HIỆN CUỘC VẬN ĐỘNG XÂY DỰNG VSATTP CỦA HỘI LHPN XÃ THIỆU MINH

Kính thưa toàn thể chị em phụ nữ và nhân dân trong toàn xã

Thực hiện Nghị quyết của Đảng và nhận thức rõ vai trò, thiên chức quan trọng của người phụ nữ trong mỗi gia đình. Những năm qua các cấp Hội LHPN Việt Nam đã triển khai nhiều phong trào thi đua, các hoạt động thiết thực hỗ trợ phụ nữ xây dựng gia đình no ấm, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc. Đặc biệt Năm 2010 TW Hội LHPN Việt Nam đã phát động phụ nữ trên Toàn quốc thực hiện cuộc vận động VSATTP.

Đây là cuộc vận động có ý nghĩa sâu sắc và thiết thực, định hướng rõ những việc cụ thể để phụ nữ phấn đấu phát huy vai trò, trách nhiệm của mình trong xây dựng gia đình văn minh hạnh phúc và bảo vệ môi trường sống của toàn xã hội, đồng thời với thiên chức người bà, người mẹ, người vợ trong gia đình, người phụ nữ sẽ động viên, nhắc nhở gắn kết các thành viên trong gia đình cùng hưởng ứng tham gia thực hiện mô hình này . Thông qua thực hiện nội dung cuộc vận động sẽ góp phần tích cực vào việc thực hiện tốt công tác vệ sinh ATTP, bảo vệ sức khỏe trong gia đình và cộng đồng , góp phần xây dựng gia đình bình đẳng tiến bộ và hạnh phúc.

Căn cứ theo hướng dẫn của Hội LHPN huyện thiệu hóa , hội LHPN xã Thiệu Minh trong những năm qua đã tập trung nhiều giải pháp để thực hiện cuộc vận động như đa dạng hóa công tác tuyên truyền bằng nhiều hình thức: Nghiên cứu học tập trong các kỳ sinh hoạt hội, phối hợp đài truyền thanh phát tin bài, phát tờ rơi về nội dung cuộc vận động; phát động 100% gia đình hội viên phụ nữ đăng ký thực hiện. Tổ chức các buổi giao lưu, tọa đàm, chia sẻ kinh nghiệm kỹ năng tổ chức cuộc sống gia đình, sử dụng nguồn nước sạch, trồng rau sạch; xây dựng thói quen sắp xếp nhà cửa gọn gàng, sạch đẹp, tổ chức vệ sinh đường làng, ngõ xóm trong mỗi gia đình,tham gia bảo vệ môi trường sống của gia đình và cộng đồng thực hành tiết kiệm giúp nhau giảm nghèo bền vững.

Từ việc tổ chức thực hiện tốt các nội dung cuộc vận động đã thực sự hỗ trợ tạo điều kiện và phát huy vai trò của PN trong gia đình và xã hội.

Tuy nhiên phong trào đã được phát động sâu rộng trong các tầng lớp hội viên phụ nữ , nhưng vẫn còn nhiều hạn chế trong công tác vận động tuyên truyền, do vậy vẫn còn nhiều gia đình hội viên, phụ nữ chưa gương mẫu, chưa có ý thức trách nhiệm trong xây dựng và bảo vệ môi trường, còn để rác thải ra đường làng, ngõ xóm , sông suối, ao hồ, để phân trâu bò, súc vật , rơm rạ, cây củi nguyên vật liệu xây dựng bừa bãi ra đường, 3/3 chi hội vẫn còn nhiều tuyến đường chưa được quét dọn sạch sẽ đã làm mất đi cảnh quan môi trường nông thôn trong cộng đồng dân cư

Để có thể khẳng định cuộc vận động có ý nghĩa thiết thực trong giai đọan hiện nay. Thực hiện cuộc vận động là thể hiện sự chăm lo tới quyền lợi thiết thực của mỗi người phụ nữ đồng thời cũng khẳng định sự đóng góp của người phụ nữ trong mỗi gia đình và cộng đồng. Bên cạnh đó, cuộc vận động thể hiện sự quyết tâm của các cấp Hội PN trong thực hiện chủ trưởng của Đảng, Nhà nước về công tác gia đình và thực hiện mục tiêu chiến lược Quốc gia vì sự phát triển, tiên bộ của phụ nữ. Vì vậy mỗi hội viên, mỗi chi hội cần phát huy vai trò của người phụ nữ trong gia đình , thu xếp ngăn nắp sạch, nhà , sạch bếp, sạch ngõ, quét dọn đường làng ngõ xóm hàng ngày, thu gom rác thải, nhổ sạch cỏ dại quanh nhà ,quanh làng, thực hiện ăn chín uống xôi, không xử dụng các chất kích thích ban chấp hành các chi hội , kiểm tra đôn đốc nhắc nhở gia đình hội viên chưa thực hiện để tổ chức thực hiện, đồng thời tổ chức phối hợp các ban nghành trong thôn , tranh thủ sự quan tâm của cấp ủy đảng, chính quyền cùng với Hội PN, tạo sức mạnh đồng thuận cao trong cộng đồng để việc thực hiện cuộc vận động VSATTP của Hội LHPN ngày càng đạt kết quả cao hơn, để góp phần tích cực trong thực hiện xây dựng nông thôn mới năm 2018 tôi kêu gọi các chị em trong BCH cùng toàn thể hội viên phụ nữ trong toàn xã tích cực xây dựng 3 công trình vệ sinh đảm bảo , hàng ngày quét dọn vệ sinh nhà, ngõ, đường làng sạch sẽ, và tập trung ra quân dọn dẹp vệ sinh đường làng ngõ xóm, khơi thông cống rãnh tại thôn vào sáng chủ nhật hàng tuần trên địa bàn toàn xã.

Lê Thị Loan

Thực hiện cuộc vận động về vệ sinh an toàn thực phẩm

Đăng lúc: 05/10/2018 (GMT+7)
100%

BÀI TUYÊN TRUYỀN

THỰC HIỆN CUỘC VẬN ĐỘNG XÂY DỰNG VSATTP CỦA HỘI LHPN XÃ THIỆU MINH

Kính thưa toàn thể chị em phụ nữ và nhân dân trong toàn xã

Thực hiện Nghị quyết của Đảng và nhận thức rõ vai trò, thiên chức quan trọng của người phụ nữ trong mỗi gia đình. Những năm qua các cấp Hội LHPN Việt Nam đã triển khai nhiều phong trào thi đua, các hoạt động thiết thực hỗ trợ phụ nữ xây dựng gia đình no ấm, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc. Đặc biệt Năm 2010 TW Hội LHPN Việt Nam đã phát động phụ nữ trên Toàn quốc thực hiện cuộc vận động VSATTP.

Đây là cuộc vận động có ý nghĩa sâu sắc và thiết thực, định hướng rõ những việc cụ thể để phụ nữ phấn đấu phát huy vai trò, trách nhiệm của mình trong xây dựng gia đình văn minh hạnh phúc và bảo vệ môi trường sống của toàn xã hội, đồng thời với thiên chức người bà, người mẹ, người vợ trong gia đình, người phụ nữ sẽ động viên, nhắc nhở gắn kết các thành viên trong gia đình cùng hưởng ứng tham gia thực hiện mô hình này . Thông qua thực hiện nội dung cuộc vận động sẽ góp phần tích cực vào việc thực hiện tốt công tác vệ sinh ATTP, bảo vệ sức khỏe trong gia đình và cộng đồng , góp phần xây dựng gia đình bình đẳng tiến bộ và hạnh phúc.

Căn cứ theo hướng dẫn của Hội LHPN huyện thiệu hóa , hội LHPN xã Thiệu Minh trong những năm qua đã tập trung nhiều giải pháp để thực hiện cuộc vận động như đa dạng hóa công tác tuyên truyền bằng nhiều hình thức: Nghiên cứu học tập trong các kỳ sinh hoạt hội, phối hợp đài truyền thanh phát tin bài, phát tờ rơi về nội dung cuộc vận động; phát động 100% gia đình hội viên phụ nữ đăng ký thực hiện. Tổ chức các buổi giao lưu, tọa đàm, chia sẻ kinh nghiệm kỹ năng tổ chức cuộc sống gia đình, sử dụng nguồn nước sạch, trồng rau sạch; xây dựng thói quen sắp xếp nhà cửa gọn gàng, sạch đẹp, tổ chức vệ sinh đường làng, ngõ xóm trong mỗi gia đình,tham gia bảo vệ môi trường sống của gia đình và cộng đồng thực hành tiết kiệm giúp nhau giảm nghèo bền vững.

Từ việc tổ chức thực hiện tốt các nội dung cuộc vận động đã thực sự hỗ trợ tạo điều kiện và phát huy vai trò của PN trong gia đình và xã hội.

Tuy nhiên phong trào đã được phát động sâu rộng trong các tầng lớp hội viên phụ nữ , nhưng vẫn còn nhiều hạn chế trong công tác vận động tuyên truyền, do vậy vẫn còn nhiều gia đình hội viên, phụ nữ chưa gương mẫu, chưa có ý thức trách nhiệm trong xây dựng và bảo vệ môi trường, còn để rác thải ra đường làng, ngõ xóm , sông suối, ao hồ, để phân trâu bò, súc vật , rơm rạ, cây củi nguyên vật liệu xây dựng bừa bãi ra đường, 3/3 chi hội vẫn còn nhiều tuyến đường chưa được quét dọn sạch sẽ đã làm mất đi cảnh quan môi trường nông thôn trong cộng đồng dân cư

Để có thể khẳng định cuộc vận động có ý nghĩa thiết thực trong giai đọan hiện nay. Thực hiện cuộc vận động là thể hiện sự chăm lo tới quyền lợi thiết thực của mỗi người phụ nữ đồng thời cũng khẳng định sự đóng góp của người phụ nữ trong mỗi gia đình và cộng đồng. Bên cạnh đó, cuộc vận động thể hiện sự quyết tâm của các cấp Hội PN trong thực hiện chủ trưởng của Đảng, Nhà nước về công tác gia đình và thực hiện mục tiêu chiến lược Quốc gia vì sự phát triển, tiên bộ của phụ nữ. Vì vậy mỗi hội viên, mỗi chi hội cần phát huy vai trò của người phụ nữ trong gia đình , thu xếp ngăn nắp sạch, nhà , sạch bếp, sạch ngõ, quét dọn đường làng ngõ xóm hàng ngày, thu gom rác thải, nhổ sạch cỏ dại quanh nhà ,quanh làng, thực hiện ăn chín uống xôi, không xử dụng các chất kích thích ban chấp hành các chi hội , kiểm tra đôn đốc nhắc nhở gia đình hội viên chưa thực hiện để tổ chức thực hiện, đồng thời tổ chức phối hợp các ban nghành trong thôn , tranh thủ sự quan tâm của cấp ủy đảng, chính quyền cùng với Hội PN, tạo sức mạnh đồng thuận cao trong cộng đồng để việc thực hiện cuộc vận động VSATTP của Hội LHPN ngày càng đạt kết quả cao hơn, để góp phần tích cực trong thực hiện xây dựng nông thôn mới năm 2018 tôi kêu gọi các chị em trong BCH cùng toàn thể hội viên phụ nữ trong toàn xã tích cực xây dựng 3 công trình vệ sinh đảm bảo , hàng ngày quét dọn vệ sinh nhà, ngõ, đường làng sạch sẽ, và tập trung ra quân dọn dẹp vệ sinh đường làng ngõ xóm, khơi thông cống rãnh tại thôn vào sáng chủ nhật hàng tuần trên địa bàn toàn xã.

Lê Thị Loan

CÔNG KHAI TIẾN ĐỘ GIẢI QUYẾT TTHC

CHI TIẾT